UniPro


moderne porter, designet og ferdig behandlet, tilrettelagt for utstrakt bruk

Funksjoner:

 • Portbladet laget av 40 mm tykke stålpaneler fylt med CFC-fri polyuretan foam
 • Konstruksjon av galvaniserte stålelementer
 • Portbladet skyves langs loddrette og vannrette (i taket) skinner
 • Porten forseglet langs hele omkretsen
 • Det er festet en forsegling i det nederste panelet som ligger godt inntil gulvet
 • Forseglingen over det siste panelet og overhøyden er montert med en pakning langs toppen
 • Avanserte løsninger gjør det umulig å klemme fingrene, og forsegler der to paneler møtes
 • Leddporter er tilgjengelige i to versjoner: manuell og automatisk

Modeller


Leddporter uten ribber

Leddporter med brede ribber

Leddporter med smale ribber

Panel med kassettpreg

Leddporter med V-profilerte seksjoner

Leddporter med dekorative motiv

FORDELER


Funksjonalitet og sikkerhet

 1. Fingerklemskring beskytter mot at fingrene kommer i klem mellom portseksjonene, ved portbladets hengsler og gangdører, både innvendig og utvendig.
 2. Wirebruddsikring sikrer portbladet mot å styrte nedover, i tilfelle snorbrudd.
 3. Fotocelller stopper porten og returnerer den til åpen stilling, hvis det kommer en hindring under porten når den lukkes.
 4. Sikkerhetskantlist stopper porten og kjører den tilbake oppover når den møter en hindring i bevegelsesretningen.
 5. Integrert sikring mod fjærbrudd beskytter ytterligere mot at portbladet faller ned.
 6. Robust oppbygging av spesielt formede plater danner grunnlaget for en solid konstruert leddheiseport.